Risicoanalyse

Vraag ons een uitgebreide risicoanalyse

Verzekeren is een vak apart, specialistenwerk. Zowel in adviesverlening als in schadebegeleiding.
Wij, als jouw verzekeringsagent, nemen dit vak zeer serieus.

Waar draait het om bij verzekeringen ? Toekomst, want iedereen wil vooruit in het leven. Maar liefst niet zonder rugdekking.

Niet alleen jouw huidige risico’s tellen, maar ook de zekerheden voor de toekomst. In de vorm van een goede pensioenvoorziening of een levens- of groepsverzekering bijvoorbeeld.

Assupartners cbva

Ons aanbod

Voor particulieren

Particulier

Het probleem met polissen van verschillende aanbieders is dat ze vaak niet op elkaar afgestemd zijn. Dit is ook de oorzaak van leemtes en overlappingen in je verzekeringspakket. Of betaal je te veel zonder het te weten. Of ben je onderverzekerd en krijg je te weinig vergoed bij schade. Of erger, sommige risico’s zijn niet verzekerd.

Zulke situaties ontstaan vaak door de jaren heen. Een contract dat al jaren moest stopgezet worden, blijft nog doorlopen. Of de twee partners in een nieuw samengesteld gezin blijven elk hun polissen aanhouden.

Vandaar dat het zeker de moeite waard is om samen met ons jouw verzekeringspakket te bekijken. Het kan je niet alleen geld, maar ook onaangename verrassingen besparen.

Voor zelfstandigen en ondernemers

Verzekeringen vormen een belangrijke kostenpost voor je bedrijf, dat willen we niet ontkennen.

Eerst en vooral brengen we grondig alle risico’s in kaart, samen met jou. De aandacht gaat daarbij uit naar je patrimonium, je voertuigen, je medewerkers en jezelf als zaakvoerder. Zonder de mogelijke bedrijfsschade te vergeten. Want wat gebeurt er als, bijvoorbeeld na een brand, de inkomsten wegvallen en de vaste kosten blijven doorlopen?

Maar wat is er nog beter dan risico’s dekken? Risico’s voorkomen.
Desgevallend kunnen we samen met jou een preventieplan opstellen. De tijd die je daaraan besteedt, wordt de meest rendabele investering in jaren.