Klachtenclausule

Jouw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten.

Als je niet tot overeenstemming komt, kan je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38.

Kom je niet tot een passende oplossing, dan kan je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman-insurance.be/nl/.

Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

We verwijzen ook naar de disclaimer en de site van KBC Bank & Verzekeringen, waarvoor wij als exclusief agent tussenkomen.
Je kan er ook alle info vinden rond het belangenconflictenbeleid.