Uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten.

Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be. tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38.

Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, die optreedt voor de hele sector. Of surf naar www.ombudsman.as.

U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

We verwijzen ook naar de disclaimer en de site van KBC Bank & Verzekeringen, waarvoor wij als exclusief agent tussenkomen.
Je kan er ook alle info vinden rond het belangenconflictenbeleid.

Bedrijfsinformatie

Assupartners cvba
Verbonden agent, BE 0860 364 066, van KBC Verzekeringen NV03 889 20 57
Dorpshart 182870Puurs-Sint-Amands

Contactinformatie

Of bel ons

03 889 20 57

Dagelijks van 09.00u tot 17.00u !